پیشکش

 

 اگر یک شعر هدیه ام کنم

                         جانم را در دستمال سفید

                                                              پیشکشت میکنم

ای رود دستانم را بشور           که از اندیشه می آیم

                            کوه نور میترکد                       منفجر میشوم

زیباتراز هیچ                   بسوی تو می آیم .

 

گیتی خوشدل

/ 0 نظر / 4 بازدید