رزق معنوی .....

رزق و روزی دو نوع است یک رزق و روزی که خداوند برای ما میفرستد و یک رزق و روزی که ما بدنبال آن باید برویم

رزق و روزی مادی آنچیزیست که خداوند برای مامهیا میکند و در کسب حلال بدست میآید  تلاش بجا و به اندازه موجب التفات بیشتر خداوند میشود و رزق را بیشتر میکند

رزق و روزی که ما باید بدنیال آن برویم رزق معنوی است  سعی بیشتر در رسیدن به رشد و خودسازی و شناخت خالق روزی است که باید در پی آن باشیم و هرچه بیشتر به دنبال این روزی باشیم روزی مادی مان هم بیشتر میشود 

پس بخاطر داشته باشیم هرگز از میزان  روزی مادی شکایت نداشته باشیم که این خواست خدا و بر اساس تلاش ما برای کسب روزی معنوی است

 

****

شباهنگ

/ 0 نظر / 4 بازدید