امتداد داستان

باران و اشک ابرها

غروب و دلتنگی آفتاب

ستارگان و سوگ مهتاب

من و امتداد داستان

همهمه های باد با درختان

زمزمه های رود با دشتستان

شراره های آتش در نیستان

من و امتداد داستان

هم پرواز با پرستو

هم داغ با شقایق

پابه پا رمنده با آهو

من و امتداد داستان

من و این حدیث تو در تو

چشم انتظاری، بی حساب

آینده ای، بی هیچ نشان

کوچه کوچه ،شهر در شهر

نباشد هیچ خبراز آشنایان

بازهم من و امتداد داستان

 بازهم من و بیقرار دوستان

 

شباهنگ

 

/ 0 نظر / 4 بازدید