عشق

بنام عشق

"در زندگی  روشن تر از عشق وجود ندارد .

همه چیزهایی که در زندگی نور دارند از عشق،نور خودرا گرفته اند ...آنچه بی عشق باشد تاریک است .

اسارت واقعی یعنی بی نور ماندن ، در انزوای تاریکی، و این یعنی عاری از عشق بودن....

برای رهایی از تاریکی و برای آزادی واقعی باید روشن بود، باید از تاریکی گریخت.امروزه همه در تاریکی بسر میبرند و نمیدانند، فقط میدانند دلهایشان بسیار گرفته است ...اگر عشق نباشد روح در تاریکی مفرط میمیرد، دوام نمی آورد.

برای زندگی مملو از روشنایی و رسیدن به نور باید عشق را شناخت باید عاشق بود."

 

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 4 بازدید