سنگفرش راه تو

 

شعر ها و ترانه ها را تک تک میچینم،

سنگفرش راه تو

که هروقت بیایی ،قدم بگذاری بر ترانه ها

واندکی نگاه کنی

به همه احساس من ،

که هست فرش راه تو

شاید بدانی برای آمدنت

به شوق

چه شعرها سروده ام

چه آوازها خوانده ام

چه ترانه ها نوشته ام

تمام عشق ونیاز من ،مننتظرم براه تو

اندکی به جایی که قدم میگذاری نگاه کن.....

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 5 بازدید