بدنبال تو

بدنبال تو

هرجا که پا میگذارم،

 پیدایت نمیکنم

فقط عطرتوست که در فضا باقیست

نمیدانم

من همیشه دیر میرسم،

یا تو هیچ وقت منتظرم نمیمانی!!!

 

شباهنگ

 

/ 0 نظر / 7 بازدید