عارفانه

بنام او

انسان به یک نی میماند،و شاید بهتر است بگوییم به آلات موسیقی بی شمار میماند.

اگر ندانیم که چگونه این سازها را بنوازیم ،زندگی شبیه به داستانی میشود که دیوانه ای آن را نوشته باشد؛پراز سرو صدا و پراز مهملات؛ آشوبی بی معنا و انباشته از پرت و پلا.

اما اگر نحوه ی نواختن این سازها را بدانیم،سرمستی و جذبه ای عظیم پدید خواهیم آورد.

اگرکسی بداند که چگونه این سازها را در هم آهنگی کامل بنوازد ،ارکستری به وجود می آورد ،از خویشتن خویش هارمونی می سازد.

فقط این هارمونی که شایسته پیشکش به محضر خداوند است.

این کار ،سهل است ،زیرا این حقیقت ماست...

 

مسیحا برزگر/پرنده میمیرد ، پرواز میماند

/ 0 نظر / 4 بازدید