درسهای زندگی....

اضافه کنم گاهی اشتباهات ما واکنش هستند اما همیشه الزاما نباید برای هر کنشی واکنشی آشکار  داشته باشیم که اتفاقا اشتباه باشه و مشکل آ فرین .گاهی هم اشتباهی رخ میده و اثرش هم تموم میشه حتی ممکنه اون اشتباه از نظر دیگران زیادمهم نباشه و حتی با دلسوزی عنوان کنند که دنیا به آخر نرسیده که مهم نیست اینقدر خودتو عذاب نده

اما من فکر میکنم گاهی باید برای بعضی اشتباهات اتفاقا خودمونو عذاب بدیم
 حتی قابش کنیم و همیشه در دیوار ذهنمون داشته باشیم


نه بعنوان نکته ای که حرکت و امید رو از ما بگیره بلکه بعنوان درسی که دیگه نباید تکرار بشه
جوانی دوره ای است که تمام بازتاب سالهای آینده ما از اون نشات میگره
اگر در جوانی درست و مناسب عمل کنیم حتما دستاورد خوبی در سنین بالاتر خواهیم داشت و برعکس
این اشتباه محضه که فکرکنیم چون جوون هستیم پس میتونیم هرطور دوست داریم زندگی کنیم
و بعدها همه رو درست میکنیم در سته که خصوصیت بارز جوانی تجربه کردن و آزمون خطاست اما نه هر آزمونی و نه هز خطایی
اگر در جوانی تمرین درست و سالم زندگی کردن رو بکنیم حتما بهره خودشو هم میبریم

/ 0 نظر / 4 بازدید