راز...

رازهای تو رازهای ساده نیست

چون حرف چشمانت حرفهای ساده نیست

در گذراز این کوره راههای تیره و تار

برای من جز دستان تو یاریگری نیست

اینهمه  اندوه و تنهایی اینهمه درد

با وجود تو به دلم کارگر نیست

اما تو و اینهمه دوری، یار من

تاکی رسم به تو  و بدانم که سراب نیست .....

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 4 بازدید