فراموشم نکن

 

 

 

ای عشق ، فراموشم نکن

یا که با غم ،هم آغوشم نکن

در پیت گشته ام من ،سالها

گمشده در راه هجرانم نکن

تاهوایت در سرم افتاده است

نا امید از روز دیدارم نکن

خاکسارکوی تو باشم، زین سبب

از حلقه عشاق، بیرونم نکن

من به دیدار روی تو عاشق شدم

وزغم هجرت ،زار وپریشانم نکن

جای خوش در حلقه گیسوی توست

وزچنین جای خوشی دورم نکن

مستی ام از جام شورانگیز توست

جام پی در پی بزن،رحمم نکن

عقل من ببرید عنان ،تا تو سری

درحضور عقل و جان، خارم نکن

از منیت دور گشته ام با یاد تو

من همه غرق توام، خویشم نکن

من چه گویم در وصف تو، والاترین

شعر من لبریز توست، لالم نکن

  

شباهنگ26/1/88

 

/ 0 نظر / 67 بازدید