چشمانم

 

چشمانم را شسته ام

روزهاییست که جور دیگری میبینم

اما بازهم چیزهایی هستند که تیره و تارند

و سیاه و تلخند و ناخوشایند

شاید با آبی که شسته ام زلال نبوده است

بازهم باید  چشمهایم را بشویم....

سرچشمه زلالی باید بیابم...

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 5 بازدید