نیایش....

الهی !

رنجها از برای  صافی دل پذیرایم

و شادیهارا به شکرانه داشتن چون تویی

حقارتم در برابرت بسیار است و شکایتم لب فرو بستن

که تا تو هستی چه جای شکوه و ناله

تا یارمرا باشی .....بر همه دهر سالار و سروریم  بخشی

شباهنگ

/ 0 نظر / 4 بازدید