درسهای زندگی

 تجربیات زندگی، درسهایی هستند که هرروز به ما گوشزد میکنند برای داشتن زندگی بهتر باید چه کارهایی را انجام بدهیم و چه چیزهایی  را انجام ندهیم...

روزی گمان میکردم با منطق میتوانم راه پیش ببرم و به اهدافم برسم اما امروزه میدانم که گاهی برای موفقیت و برای داشتن زندگی آرام و عزیزانی که تا جایی که امکان دارد باید راضی باشند باید گاهی حتی منطقی نبود و انرا کنار گذاشت ...باید برای هنرزندگی کردن گاهی طرف مقابل را درک کرد و از خواسته ها گذشت .

باید گاهی حتی برخلاف جریان پیش رفت باید گاهی با جریانات زندگی همراه شد اما آنچه در همه وقت باید بیادمان بماند این است که آرامش را حفظ کرد و از اعتدال دور نشد

انسانها خیلی متفاوتند و برای زندگی در کنار آنها باید خیلی چیزها رو آموخت و انجام داد.اینروزها نمیشه از همه انتظار داشت خوب باشند و رفتارهایشان انسانی باشد چون انها خود هم نمیدانند دست به کارهای غیر انسانی میزنند آنها هم عیب دیگران را بیشتر میبینند و خودرا مبرا .......

باید برای آرامش روشهایی رو بکارببریم، برای زندگی که مطابق با اصول اخلاقی و نیک زیستی و نیک رفتاری باشد ....

 

حرفهایی زیادی دارم مجال دیگر ادامه خواهم داد......

/ 0 نظر / 4 بازدید