توحید

 

توحید ،آن نیست که اورا یگانه خوانی

توحید ،آن است که اورا یگانه دانی و یگانه باشی

 

 

مناجات خواجه عبدالله انصاری بروایت مسیحابرزگر

 

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید