نامت چه بود؟

نامت چه بود؟

باران؟

مرا که با تو می رُویم

مرا که سیراب ِزندگی

از چشم تو میشوم

مرا که عطر ِلبخند

از شمیم تو پرمی کند

نامت هرچه باشد

مرا تو بارانی ...


نیلوفرثانی

خرداد96

/ 0 نظر / 129 بازدید