بوی خوش

ای کاش همراه هر باد بوی خوش تو می آمد
ای کاش با هر قاصدکخبری ازتو برایم می آمد
ای کاش در این وانفسای غریب
مسیحا نفسی چون تو براممی آمد

شباهنگ

/ 0 نظر / 4 بازدید