کجاست ...

صفیر آی امان 
در دلم میپیچد 
کجاست عاشقی ِبید مجنون 
کجاست زخمه های ساز بی کوک 
کجاست مهربانی های تو 
کجاست مرهم درد های من

نیلوفر ثانی

/ 0 نظر / 39 بازدید