ذکر مصیبت

چه بگویم،

هرچه بگویم ذکر مصیبت است

توهم دیگر حوصله ات تمام شده،میدانم

همان بهتر که فقط برای خودم حرف بزنم

یا دلم خالی میشود و آرام میگیرم

یا دیوانه میشوم و دیگر درد حالیم نمیشود.

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 5 بازدید