منتظر

دلبرانه ناز میکشم تورا

ای نازنین یار زیبا

محو تماشای توام

ای زدیده ها نهان

تاباز برمن عاشق نگاهی افکنی

به افقی که میدانم از عمق آن میآیی

چشم براه میمانم تورا

 

 

درآدینه ای دیگر

در انتظارت ای ناجی مهربان میمانم  

/ 0 نظر / 4 بازدید