همیشه.....

تا همیشه حاکم بر ولایت عشق
تو چه در دل داری الهه مهر
تا همیشه خوشخرام دشت جنون
من چه دارم جز سرخی خون

 تا همیشه با تو دل خوشست
این امید واپسین درمن به جوششست
از دل گرد تنهایی ربودی
با غزلهایت کینه ها را زدودی..

همیشه شب ترانه دارد
در دل خود رازهای بسیار دارد
همیشه در ترانه هایش رد پای توست
سرزمین نور لبریز از برق نگاه توست
تا همیشه جاوید میمانی
چون دردل شب در شعر  تا ابد میمانی

شباهنگ

/ 0 نظر / 4 بازدید