امید

میگویندم: امیدوار باش

میگویمشان: امید واژه قشنگی است....

 گناه من چیست زیبایی ها از زندگی من کوچ کرده اند؟؟ 

 

شباهنگ

14:30

/ 0 نظر / 4 بازدید