میشود ازتو گذشت؟

بنام او

میشود از تو گذشت؟

میشود کمی رفت و در تنهایی نشست؟

میشود با خود همیشه درگیر بود ؟

عشق تورا تا ابد کنج خانه دل ببست؟

میشود بی بهانه گفت خداحافظ؟

میشود بی هیچ مکثی با نگاهی آشنا وداع کرد؟

میشود از یک خنده ی از ته دل به یک بغض فرو خورده رسید؟

میشود چشم بست و جز خویشتن  چیزی ندید؟

میشود پای پیاده بر سنگلاخها قدم برداشت و

 اما وقت رسیدن لب چشمه ایستاد و  مردد ماند؟

میشود از تو و دوستی تو ساده گذشت؟

از دل پاک مهربانت بی بهانه چشم پوشید و رفت؟

میشود آیا میشود؟؟

شباهنگ

/ 0 نظر / 4 بازدید