من و عشق تو .....

من و عشق تو و دستی فشردن
من و عشق تو و بغضی رو خوردن

من و عشق تو و رهایی من
من و عشق تو و جدایی من

من و عشق تو صدای آواز
من و عشق تو و ندای پرواز

من و عشق تو و عشق ولایت
من عشق تو و راه هدایت

من و عشق تو و دستان یاری
من و عشق تو و دنیای فانی

من و عشق تو و خدای سبحان
من و عشق تو و کلام قرآن

من و عشق تو و جام شرابت
من و عشق تو و حرفهای نابت

من و عشق تو و راز نگاهت
من و عشق تو و جانم فدایت

من و عشق تو و حرفهای عاشق
من و عشق تو و از دنیا غافل

من و عشق تو و این راز هستی
من و عشق تو و پر جام مستی

شباهنگ

/ 0 نظر / 5 بازدید