باران....

به انتظار بارانی که بیاید و تو با آن بیایی

چشمم به آسمان خیره مانده است

اگر قطره ای در چشمم ببارد نگاهم دریایی خواهد شد

آنگاه برای دیدار تو آماده ام ....

******

شباهنگ

/ 0 نظر / 9 بازدید