خدای من

بنام او

بنام اویی که اگرخالصانه دل به او ببندیم وبه یادو به خاطر او هر کار را انجا م دهیم هر چه پیش می آید ازصلاح و  حکمت اوست و او هرگز برای بندگانش بد نمی خواهد ودوست ندارد آنها را غمگین ببیند  پس سختی ها و مشکلات و ناراحتیها را میتوان به پشتوانه مهر و عشق او تحمل کرد وپشت سر گذاشت میتوان در هنگامه تنهایی و حزن شکست و ندامت بیاد آورد که او نزد ماست ومارا عاشقانه دوست دارد و هرگز ما را تنها نخواهد گذاشت در وجود ماست ولحظه لحظه با ماست.

 ای پروردگار مهربان به دامانت چنگ میزنم وبه قدرت لایزالی ات وبه محبت بیکرانت و عطوفت بی پایانت به لطف و اقتدارت به بزرگی و حاکمیتت ایمان دارم که با من خواهی بودوهرگز مرا تنها نخواهی گذاشت حتی اگر ناخواسته آلوده به گناه گردم و ندانسته ظلمی در حق مخلوقی از تو روا دارم .

مرا ببخش به کرم و بزرگواریت به احسان و مهربانیت به رحم و مروتت چراکه دوستت دارم به بزرگی خودت وبه بیکرانی حکومتت وزیبایی جمالت و شکوه جلالت از نهایت دل واز اعماق وجود وعزیزتراز خود .

مرا درآغوش خود گیر و چتر پناه خود را برسرم افکن مرا به خود وامگذار و فراموشم نکن

 که جز تو هیچ ندارم  ..........   

میدانم روزی عاقبت به سوی تو باز خواهم گشت  ودر نزد تو آرام خواهم گرفت همان جایی که نظیری ندارد و بهترین مامن است برای همه انسان ها   .....    

/ 0 نظر / 6 بازدید