شعله ی آخر

راه میدود
عصیان میتازد
و سرسرای تمام آرزوها
به امید آمدنت
درتب انتظار میسوزد
شعله ی آخر باش
براین تلی از خاکستر
که دوباره
سر بردارد وتا اوج
برخیزد


نیلوفر ثانی

/ 0 نظر / 75 بازدید