چند کوتاه نوشت -96


در انتهای ِبن بست تقدیر
کسی بر دار عشق
می رقصد

:::

تا اینهمه سکوت
از لبان من
انتقام میگیرد
نام تورا
در سینه تکرار میکنم...

:::

دلی نمانده
هر آنچه هست
ترکیب ِدو حرف ست " آه " ..

::

در خم ِآن گیسوی پیچیده
یک هزار دل
به لیلی شدنت
مجنون ست

:::

یک بوسه ی تو
به هزار بیهودگی ِعادت نشین ِتکرار
می ارزد...

:::

در مصاحبت شب
جرعه جرعه ماه نوشیدیم
مستی ما بی تاریکی
ممکن نبود ..

:::

از تاثیر درد
بامن نگو
من که در سینه ترکشی
همیشگی دارم ...

نیلوفرثانی
96

کانال نوشته ها وشعرهای نیلوفرثانی

/ 0 نظر / 79 بازدید