بهار

ورق بزن

خاطره ها در رخوت ِوقوع

اگرچه منتظرند

امید ِاتفاق ِتو هست

تا بهارم کند ...


نیلوفرثانی

ششم فروردین 97


" سال نو مبارک "

/ 0 نظر / 57 بازدید