بازهم انتظار

 

 

 

هرجمعه که می آید اولین چیزی که بیادم می افتد انتظار فرج است ...

و ناباورانه گاهی فکر میکنم که این جمعه ممکن است همان روز موعد باشد .....

و غروب که می آید و مسافر نمی آید ...غمزده بازهم تا جمعه ای دیگر منتظر میمانم ...

شاید برای این است که جمعه را  علی رغم تمام دلتنگی هاش ،بسیار دوست دارم ...

شباهنگ

/ 0 نظر / 4 بازدید