نزدیکتر بیا

 

 

 

 

از تو دور شده ام که به تنهایی و کسالت نزدیک شده ام.

گرچه یادت همیشه با من است اما منهم گاهی غرق در روزمره گی ها میشوم.

چقدر دلم میخواهد با آرامش و فراغ بالی ببنسینم تنها به تو فکرکنم و از عشق برای تو بگویم.

چقدر دلم میخواهد تو هم بر گوش جانم از عشقی بگویی که هیچ کجا نظیرش نیست و همتایش.

دستانم از تو قوت گرفته تا از تو بنویسد یاریم کن تا بتوانم حرف دلم را بنویسم

و وقتی مینویسم میدانم که آنروز آرامترم .....

ای همه خوب ها ، تنهایم مگذار در حصار تن اسیرم به پروازم درآ....

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 7 بازدید