به شعرهایم نگاه کن

 

به سردیم نگاه نکن

ترانه های گرم میگویم

به کهنه گی ام نگاه نکن

شعرهای تازه می نویسم

به چهره غمزده ام نگاه نکن

از شادی و شور میخوانم

به قلب شکسته ام نگاه نکن

از عشق نغمه  میسرایم

برای تو

از هرچه دلبستگی، از هرچه مهربانی

مینویسم

فقط تو به شعرها و ترانه هایم

نگاه کن نه بیشتر.....

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 6 بازدید