عطش

ترجمه ی دلیل ِآب

از پنهانی ترین ژرفای واژه هایت

فرو میریزد

من ازپس ِدریایی ِچشم هایت

شباهت ِعشق را

به زلال ِاشک دیدم

چشیدم

خنکای شوروش ِشیدایی

هزار بار عطش را

بیشتر ..


نیلوفرثانی

/ 0 نظر / 68 بازدید