ای کاش....

*ای کاش همراه هر باد*

*بوی خوش تو می آمد*
*ای کاش با هر قاصدک*

 *خبری ازتو برایم می آمد*

*ای کاش با اولین باران مژده دیدارت*
*ای کاش در این وانفسای غریب*
*مسیحا نفسی چون تو برایممی آمد......*

شباهنگ

 

/ 0 نظر / 4 بازدید