نامه ها -1

 

 

آقای خدا سلام

حال شما خوب است؟

امیدوارم امروز برای شما روز خوبی بوده باشد و کمتر شاهد خطای بندگان خود بوده باشید و زیاد دل شما نشکسته باشد ...

از من هم بخواهید بد نیستم خودتان که بهتر میدانید ،اینزورها حال خوشی ندارم.نمیدانم چه فکرهایی برای من کرده اید اما اگر میشود لطف کنید و مثل همیشه هوای مرا داشته باشید آخر دلم چند وقتی است خیلی گرفته است.

اینروزها خیلی دلم میخواهد باشماکمی حرف بزنم ،کتاب آسمانی هم خوب است اما راستش را بخواهید دلم میخواهد کمی صمیمی تر حرف بزنیم و اگر جسارت نباشد کمی خودمانی تر ...صدای شما حتما خیلی قشنگ و آرامش است...میشود با من حرف بزنید؟

این منصفانه نیست که شما با بندگانی که خود آفریده اید حتی کلمه ای مستقیم سخن نگویید خوب این بندگان دلشان برای خالقشان تنگ میشود و حق دارند که بخواهند با او که با عشق و محبت بیکرانش دست به خلقت آنها زده چند کلامی سخن بگویند ...اگر میشود کمی پایین بیایید و بامن حرف بزنیداگر بدانید چقدر نیازمند درد دل با شما هستم .....اگر هم راحت ترید بفرمایید من خدمت برسم .....

راستی امروز معجزه ای از شما دیدم و یکبار دیگر مهربانی و عطوفت تان راتحسین کردم ..وقتی آن دختر بچه کوچک جلوی مدرسه با ماشین تصادف کرد و ما سراسیمه به بیمارستان رساندیمش و بعد در کمال تعجب دیدیم او طوری نشده است حتی یک شکستگی کوچک نداشت ....نمیدانید چقدر خوشحال شدم و از شما در دلم سپاسگزاری کردم میدانم شما بچه هارا خیلی دوست دارید ....شما واقعا مهربانید ....

امروزمیخواستم یک دسته گل بزرگ گل سرخ برایتان بگیرم اما میدانستم مثل همیشه سر قرار نمی آیید ....راستی شاید از پارک قرارهایمان خوشتان نمی آید اگر قول بدهید اینبار حتما بیایید منهم قول میدهم قرار را در کنار آرامگاه بندگان خوبتان بگذارم اینطوری فکرکنم حتما بیاییدو من گلهایم را بدون عاقبت خشک شدن ،خدمتتان هدیه دهم.

آقای خدا من شمارا خیلی دوست دارم و از شما میخواهم مرابه خاطر خطاها و کوتاهی هایم ببخشید اگر چند کلامی بامن حرف بزنید یا حتی بخوابم بیایید مطمئن باشید انگیزه ی خیلی خوبی برای بهتر شدن خواهم داشت (من استعداد خوب بودن را دارم خودتان که بهتر میدانید ).....از شما متشکرم به خواهش هایم توجه میکنید  

شما صبورانه هر روز قالی تقدیر مرا میبافید قربان دستان مهربانتان، کاش مدتی این رنگهای تیره را کناری بگذاریدو همه را روشن گره بزنید ....میدانم من بنده خوبی نیستم اما خوب شماهم کم کسی نیستید ....شماهم خدایی هستید که بخشش و گذشت برازنده شماست.

میدانم نامه های زیادی را باید بخوانید وجواب بدهید ببخشید مزاحم شما شدم  دیگر عرضی و ملالی  نیست جز دوری شما مراقب خودتان باشید

 تا نامه دیگربه امید دیدار

شمارا به خودتان که بهترینید میسپارم  و خودم را نیز به شما ....

 

امضا شباهنگ

/ 0 نظر / 5 بازدید