فهم عاشقانه هستی 2

دلی که گرسنه خداست،

از تعلقات دیگر سیر است.

سرشار از عشق ؛

چشمی که تشنه دیدار اوست

از جاذبه های دیگر سیراب است،

سرشار ازنور؛

و ما گاهی بی انکه خود بدانیم،

از او سرشاریم.

                                   بی دلی درهمه احوال خدا با اوبود

                                    او نمی دیدش و از دور خدایا میکرد

 

 

مسیحا برزگر/فهم عاشقانه هستی

/ 0 نظر / 5 بازدید