فکرشم نکرده بودم......

 فکرشم نکرده بودم                                                         
تو تموم لحظه هامی
اگه خوابم اگهبیدار
تو تمومه رویاهامی

فکرشم نکرده بودم

تو همونی که میخواستم

تو همونی که توی خوایم

حتی یک لحظه ندیدم

فکرشم نکرده بودم

تو همین دور و برایی

تو همین نزدیکی من

تو چه خوب و آشنایی

 

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 4 بازدید