چراغ قرمز

 

همیشه پشت چراغ قرمز منتظر باید بود .....

مجال عبور نیست ..........و مجال صبوری.....

اینهمه راه ،اما هیچ یک بروی من گشوده نیست....

گرچه همه مصلحت است و ایستادن ضامن ادامه حیات

اما گاهی میخواهی از تمام چراغهای قرمز عبور کنی،

حتی اگر بدانی تا پایان زندگی یک نفس بیشتر مهلت نیست.....

 

 

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 5 بازدید