نشان بندگی

هرگز به نماز ایستادن  ،  نشان بندگی نیست

نشان از دلش گیر،

تا چه حد به نماز ایستاده است؟؟

***

شکستن نفس ، نماز دل است و عبادت بی حساب

چگونه ایستاد به نماز  ،اما از صد نفس نگذشت؟؟

***

شباهنگ

/ 0 نظر / 4 بازدید