شعر های من....

زیبا !!

مرا به ضیافت دل مهمان میکنی

برایم از عشق نغمه ساز میکنی؟

دعوت این خسته شب زده را

به طلوع فجر قبول میکنی ؟

زیبا !!

آب شده ای بر سوز آتشم

مرا به خاکستر کبر بدل میکنی؟

همهمه ای دارم دراین گیر و دار

همیشه ، تا ابد همراهیم میکنی؟

 

 

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 4 بازدید