مرا بیاد داشته باش

Picasion.Com

 به صداقتی پاک

به خاطراتی متبرک

جاودانه

بیادت خواهم داشت

همانطور 

سپید و عطراگین چون یاسهای رونده

و پر راز چون نیلوفران پیچنده

همانطور

بخشنده چون مهر

و زیبا چون ماه

بوسه میزنم بر دستانت

ای همیشه با وقار

"تو هم مرا بیاد داشته باش"

 

شباهنگ

 

/ 0 نظر / 4 بازدید