زیبا !!

زیبا !

دلتنگ نگاه توام

افسون مهر توام

اگر تو لیلی باشی و من

همان مجنون داستان توام

 زیبا !

دلبسته ام به عشق تو

افتاده ام در دام تو

خوشم به التفات تو

ای هستی من هستی تو

زیبا !

فراموشم به گذر زمان مکن

غمینم به روشنی آینده مکن

من همیشه منتظر توام

نا امیدم از آمدنت مکن

 

شباهنگ

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید