بانگ شباهنگ

ابرهای چشم من خاکستریند
میرسد از هرکجا بانگ شباهنگ
روزگارم بی نشانه
 پرسه هایم بی بهانه
عطر او پیچیده در این آشیانه
دستهایم آسمانی از تو میگریم نشانی
ای همه آرامش من ای حضور جاودانی

 

 

تیتیراژ پایانی مهر مادری

/ 0 نظر / 4 بازدید