آسمان ....

آسمان عزت و افتخارت به خورشید و ستارگانت نیست

به بلندی و شکوهت نیست

به مهتابی که دل به یغما میبرد نیست

تنها به تصور عاشقانیست که وقتی خدارا میخوانند به تو نگاه  میکنند

که جایگاه عرش کبریایی

********

شباهنگ

/ 0 نظر / 4 بازدید