...فکرکن

فکرکن به زمان که چه زود میگذرد

به فرصتهایی که در حال گذر هستند و دیگر بر نمیگردند

فکرکن آیا میشه با این سرعت   کنار اومد و بجای اضطراب، آرامش داشت؟

فکرکن این آرامش چطور بدست میاد.... چطور میشه ما پبروز بر زمان باشیم نه مغلوب آن؟

فکرکن چقدر سخته بازنده واقعی در جدال با زمان باشی....و پس از چند دور بازی اونقدر احساس بازندگی و عقب موندن بکنی که دیگه حتی نتونی ادامه بدی اونموقع همه چیز رو رها میکنی و مثل همه تن به یک زندگی عادی و روزمره میدی و زمان هم روز به روز به سرعتش و به پیروزیش ادامه میده

فکرکن تو میتونی سعی کنی در برابر هر بازی تو تنها برنده واقعی اون باشی

...فکرکن بازهم فکر

شباهنگ

/ 0 نظر / 5 بازدید