تمام هستی من

 

گمان میکنی چه دارم؟

سرمایه من تویی

دستان من خالیست

اندوخته سالیانم تویی

تنها تویی

ببالم به بندگی ام ؟یا به عبادتهای سرسرانه ام؟

به دلهایی که شاد کردم که بی گمان دلهایی که شکستم بیش بوده است ...

به سجده هایی که برخاک افتادم یا به خطاهایی که مرا به خاک افکند...

به آنهمه ایمان ، که شیطان هنوز قصدش نکرده است؟؟

چه دارم؟

به رضایتی دلخوش کنم که رضا  دادم به رضای دوست؟؟

 مگر هنوز مرا آزموده است به سختی یک امتحان ،

که نشان دهم پایداریش را؟؟

به ادعاهای بسیارم که میشکند به یک لحظه به فریفتگی دنیا ؟؟

گمان میکنی به جز تو چیزی برایم میماند ، جز محبت تو !

جز عشق به تو !

که از آزمون و امتحان گدشته است و هرلحظه با من بوده است

و می ماند حتی تا دم مرگ ؟؟

خطا کارم میدانم ....قصور دارم میدانم ...اما هرچه دارم و ندارم به کنار

میبالم چون تورا  دارم!  تنها تورا !!!

شباهنگ

/ 0 نظر / 5 بازدید