قسم....

قسم به دل
قسم به عشق
قسم به روح تشنه ام
قسم به جان خسته ام
نمیروی تو زیادم........

قسم به آب
قسم به رود
قسم به عشقی که از تو سرود
قسم به دلتنگیهایم
قسم به غصه هایم
قسم به بادی که همه کینه ها رو ربود

قسم به سیاهی درد
قسم به خاک سرد
قسم به اخرین نفس
قسم به همین لحظه ..دم

قسم به شبهای بیداری
به خستگی و بی قراری

قسم به تنهایی
قسم به بی عهدی و بی وفایی


همیشه دوستت دارم..................

شباهنگ

/ 0 نظر / 5 بازدید