تماشای تو


من از بطن یک خاطره
روییده ام
من از چشم های تو 
از دست هایت 
هزار بهار وام گرفته ام 
من از تماشای تو 
به رُستن ِ شکوه عشق رسیده ام 
و دور نیست که به نیابت تحریر باران
سیراب ِ چشمه گاه نور شوم

نیلوفر ثانی

/ 0 نظر / 40 بازدید