بیا

بیا زندگی را

میان دو حضور

دوبوسه

دو آغوش

زنده كنیم

وقتی دراین دوری

تا بن بست تباهی

تا شماتت ِزمان

تا بی حوصلگی های ِرخوت زده

راهی نیست..

بیا عشق را

در سرشماری ِدل های بی قرار

در شمایل ِتعلق

در آئینه ی تمام روی ِجنون

تازه کنیم

که هزار سال بگذرد

آدمی دنباله ی روایت ِدلدادگی های کهن است ..


نیلوفرثانی

/ 0 نظر / 53 بازدید