نیایش

الهی!
به بزرگیت قسم که بر من کوچکترین رحم نمایی
به الوهیتت سوگند که میدانی چگونه روحم در هوای تو پر میکشد و چه سان نفسم اورا به عقب میکشاند


الهی !
دستم گیر و از بند نفس برهانم که این جز به یاری تو مقدور نباشد هر گز...

 

شباهنگ

 

/ 0 نظر / 4 بازدید