مایه فخر ما

هزاران بار شکر در بین امامانمان انسانهای فرهیخته نه به سبب تعصب دینی بلکه به تایید عقل سلیم فراوان داریم تا حجتی دیگر باشد برای انانکه عنان مخالفتشان همیشه برخاسته است در کوی و برزن

از  دانشمند و مدرس و شکافنده علمها و عادل ترین و جنگجوترین و شجاعترین و عابد ترین و ....همه همه در بینشان هست که باعث فخرمان باشد و سرمشقمان در کنار خوب بودن و انسانیتشان

امام جعفر صادق (ع) با کلاسهای درس و هزاران شاگرد نیز مایه دیگری از فخر مسلمانان است که با همت و تلاش او ، اسلام پیامش و فرهنگش و ذریه محمد(ص) بیشتر شناخته شدند

روزی که گذشت سالروز شهادت وی بدست کینه توزانی بود که نتوانستند اوج و قدرت اسلام را بروش فرزندان علی تاب بیاورند

شهادتش تسلیت باد

 

/ 0 نظر / 5 بازدید